^Powrót na górę strony
Telefony: Grzegorz 605 224 767 lub 575 421 379 , Andrzej 694 417 218
E-mail: 1) ombhp@poczta.onet.pl lub 2) andyq1@wp.pl

Placówka Kształcenia Ustawicznego

istnieje już od 18 lat na rynku kursów i szkoleń BHP i PPOŻ w Wielkopolsce i Polsce ! ! !

 • bhp-ppoz-krotoszyn.pl inż. Grzegorz Sobczak - BHP / PPOŻ

  Placówka Kształcenia Ustawicznego OMNIBUS - inż. Grzegorz Sobczak posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia w/w działalności, zgodnie z Ustawą Kodeks Pracy oraz Ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
  Więcej...!
 • bhp-ppoz-krotoszyn.pl inż. Grzegorz Sobczak - BHP / PPOŻ

  Placówka Kształcenia Ustawicznego OMNIBUS - inż. Grzegorz Sobczak posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia w/w działalności, zgodnie z Ustawą Kodeks Pracy oraz Ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
  Więcej...!
 • bhp-ppoz-krotoszyn.pl inż. Grzegorz Sobczak - BHP / PPOŻ

  Placówka Kształcenia Ustawicznego OMNIBUS - inż. Grzegorz Sobczak posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia w/w działalności, zgodnie z Ustawą Kodeks Pracy oraz Ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
  Więcej...!
 • bhp-ppoz-krotoszyn.pl inż. Grzegorz Sobczak - BHP / PPOŻ

  Placówka Kształcenia Ustawicznego OMNIBUS - inż. Grzegorz Sobczak posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia w/w działalności, zgodnie z Ustawą Kodeks Pracy oraz Ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
  Więcej...!
 • bhp-ppoz-krotoszyn.pl inż. Grzegorz Sobczak - BHP / PPOŻ

  Placówka Kształcenia Ustawicznego OMNIBUS - inż. Grzegorz Sobczak posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia w/w działalności, zgodnie z Ustawą Kodeks Pracy oraz Ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
  Więcej...!

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

BHP - PPOŻ FACEBOOK

FB

BHP - PPOŻ TWITTER

twitter

Certyfikat BHP

bhp ppoz krotoszyn1

 

Kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i obsługi

w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej firmy lub obiektu : 

1. Przygotowanie obiektów do odbioru technicznego przez Państwową Straż Pożarną. 

2. Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów, a także

    opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla procesów technologicznych z użyciem

    materiałów mogących stwarzać zagrożenia wybuchowe. 

3. Doradztwo przy doborze i stosowaniu: 

    * urządzeń przeciwpożarowych, 

    * podręcznego sprzętu gaśniczego – pod względem ilościowym i jakościowym, 

    * stosowaniu oddzieleń przeciwpożarowych do wymaganej klasy odporności ogniowej, 

    * oznakowaniu kierunków i wyjść ewakuacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych itp., 

    * wewnętrznej sieci hydrantowej oraz sieci wodociągowej przeciwpożarowej do zewnętrznego

      gaszenia pożaru, 

4. Przeprowadzanie szkoleń dla grup pracowniczych z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej,

    w tym również dla osób wyznaczonych na podstawie art. 209 Kodeksu Pracy do wykonywania

    działań  w  zakresie zwalczania pożarów i sprawowania nadzoru nad przebiegiem ewakuacji,

5. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu

    lub firmy.

    Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje, które chcą przeszkolić swoich pracowników w tym zakresie.

Przedstawiamy Państwu sprzęt ratowniczy renomowanej amerykańskiej firmy :

resqme logo transparent

 

COPYRIGT rights reserved - Główny Specjalista do spraw BHP oraz Inspektor ochrony PPOŻ. Placówki Kształcenia Ustawicznego inż. Grzegorz Sobczak